/build/desktop/images/icons/close.svg Zrušiť
Vyhledávání Pobočky 0 AAA AUTO Prihlásiť sa
Garáž

Parkujte autá do Garáže, kde ich medzi sebou môžete porovnávať, alebo si vytvorte auto snov a my Vám ho nájdeme. Viac informácií

WhatsApp
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
Momentálně je online 60 odborníků
Momentálne je online 46 odborníkov. Volajte denne 8:00 - 21:00 Zavolajte mi
ONLINE PREDAJ
Zavřít

Kúpte svoj nový voz
rýchlo a jednoducho
ONLINE


 • Doprava zdarma
  Voz Vám doručíme až domov
 • 14 dní na vrátenie vozidla
  Pohodlne a bezpečne, jasný pôvod i histórie vozidla
Ponuka vozidiel

Podmienky užívania stránok

Prevádzkovateľ webových stránok.
Prevádzkovateľom internetových stránok www.aaaauto.sk (ďalej len „Webové stránky“) a mobilnej aplikácie je spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., IČO 47 918 101, so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava (ďalej len Prevádzkovateľ).

Autorská práva a ochranné známky.
Obsah Webových stránok a mobilnej aplikácie, ako aj ich celkový vzhľad, sú autorským dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. Webové stránky a mobilná aplikácia obsahujú vyobrazenia ochranných známok, ktorých vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. autorský (ďalej len Autorský zákon), oprávnený vykonávať majetkové práv k Webovým stránkam a mobilnej aplikácii. Akékoľvek užívanie Webových stránok, mobilnej aplikácie alebo ich častí inak ako v prípadoch výslovne vymedzených zákonom a najmä ich užívanie formou šírenia, kopírovania, napodobňovania alebo iného spracovávania bez súhlasu Prevádzkovateľa teda autora resp. vlastníka ochrannej známky je zakázané.

Podmienky pre užívanie Webových stránok a mobilnej aplikácie.
Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie Webových stránok a mobilnej aplikácie (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať príslušné Webové stránky alebo mobilnú aplikáciu. Pred používaním týchto Webových stránok alebo mobilnej aplikácie sa prosím oboznámte s obsahom Podmienok.

Osobné údaje.
V prípade poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľovi prostredníctvom elektronického formulára a odsúhlasením podmienok Prevádzkovateľa užívateľ súhlasí, aby AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., IČO 47 918 101, so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava spracúvala, manuálne ale aj automatizovane prostredníctvom výpočtovej techniky, poskytnuté osobné údaje pre marketingové účely v zmysle platnej legislatívy, ako aj za účelom zasielania obchodných oznámení v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Prevádzkovateľ bude tieto údaje spracúvať v súlade s právnymi predpismi a vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme osobe, ktorej sa údaje týkajú. Oboznámte sa prosím so zásadami ochrany a spracúvania osobných údajov AURES holdinguu.

Bezplatnosť.
Prístup na Webové stránky či do mobilnej aplikácii a ich používanie je bezplatné.

Zákaz zasahovania.
Bez súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technickej podstaty či obsahu Webových stránok a mobilnej aplikácie. Iba Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení akejkoľvek asti týchto stránok či aplikácie.

Informácie tretích strán.
Niektoré publikované informácie na Webových stránkach a v mobilnej aplikácii preberá Prevádzkovateľ iných zdrojov, ktoré považuje za dôveryhodné. Napriek tomu Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť zverejnených informácii a Webových stránok/mobilnej aplikácie.

Zodpovednosť za škody.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže vzniknúť užívateľom v súvislosti s používaním Webových stránok alebo mobilnej aplikácie. Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, príp. inú formu propagáciu vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom Webových stránok alebo mobilnej aplikácie. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah www stránok patriacich tretím subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom Webových stránok či mobilnej aplikácie.

Informativnosť údajov.
Všetky údaje uvedené na týchto stránkach sú iba informatívneho charakteru. S výnimkou týchto Podmienok zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na Webových stránkach a v mobilnej aplikácii nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a užívateľom siete Internet, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak.

Aktuálnost údajov a ich zmeny.
Ponuka Prevádzkovateľa na Webových stránkach a mobilnej aplikácii nie je tzv. e-shop; k úplným informáciám údajom o jednotlivom vozidle je preto potrebné kontaktovať Prevádzkovateľa osobne alebo telefonicky. Prevádzkovateľ nie je povinný zmeny materiálov na Webových stránkach a mobilnej aplikácie predovšetkým zmeny informácii o ponuke vozidiel, služieb a ich cien vykonávať periodicky ani ich ohlasovať vopred a nezodpovedá za to, že uverejnené materiály a informácie sú vždy v súlade s aktuálnou ponukou spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. Na dostupnosť jednotlivých vozidiel sa vždy informujte bezplatne na linke 800 110 800, prostredníctvom elektronického formuláru na karte vozidla alebo na pobočkách AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. Aktualizácia databázy vozidiel sa vykonáva spravidla jedenkrát za týždeň.

Ceny vozidiel.
Ceny vozidiel uvedené na Webových stránkach a v mobilnej aplikácii sú platné pri financovaní kúpy vozidla prostredníctvom vybraných finančných produktov s vybranými partnermi. Pri vozidlách s nárokom na odpočet DPH, cena v základnom alebo podrobnom vyhľadávaní nemusí zahŕňať DPH. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť a aktuálnosť ponuky vozidiel a ich cien na internete. Reprezentatívne príklady.

Obsah
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu týchto Webových stránok alebo mobilnej aplikácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť či aktuálnosť obsahu internetových stránok, ako i za aktuálnosť ponuky vozidiel na www.aaaauto.sk. Aktualizácie databázy vozidiel je vykonávaná minimálne jeden krát týždenne. Informácie o dostupnosti jednotlivých vozidiel sú k dispozícii na zákazníckej linke, prostredníctvom elektronického kontaktného formuláru na karte vozidla či priamo na pobočkách Prevádzkovateľa.

Zmluvný vzťah
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na uzavretie všetkých zmluvných vzťahov písomne. Nejedná sa o verený prísľub v zmysle ust. § 850 Občianskeho zákonníka.

Zmeny podmienok.
Tieto Podmienky je oprávnený meniť a dopĺňať iba Prevádzkovateľ. Právne vzťahy, ktoré medzi Prevádzkovateľom a užívateľom týchto stránok vznikli pred zmenou či zrušením Podmienok sa riadi podľa znenia účinného k dňu vzniku týchto vzťahov.

Účinnost podmienok.
Podmienky používania Webových stránok a mobilnej aplikácie sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené dňa 25. 05. 2018.